راهکار های کامل برای همه نیازهای کسب و کار شما

خدمات مکمل قابل ارائه برای موفقیت کسب و کار شما در فضای آنلاین

Storege Area- M1
  • 50 GB Capacity
پشتیبانی سرور مجازی و اختصاصی

بروزرسانی امنیتی و رفع کلیه مسایل مرتبط با نرم افزار سرور

پشتیبانی وب سایت پلن طلائی

شامل 10 درخواست تغییر در ماه با بازه زمانی 48 ساعت کاری جهت انجام

پشتیبانی وب سایت پلن نقره ای

شامل 5 درخواست تغییر در ماه با بازه زمانی 48 ساعت کاری جهت انجام

پشتیبانی وب سایت پلن برنزی

شامل 3 درخواست تغییر در ماه با بازه زمانی 48 ساعت کاری جهت انجام

مدیریت محتوا و پشتیبانی وب سایت