کسب و کار خود را توسعه دهید

بازگشت وجه تا 3 روز کاری در صورت عدم رضایت

CX21
 • 80 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 4گیگابایت حافظه
 • 3 هسته تعداد هسته
 • فوری زمان تحویل
CPX31 0 موجود است
 • 160 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 8گیگابایت حافظه
 • 4 هسته تعداد هسته
 • فوری زمان تحویل
CPX41
 • 240 گیگابایت فضای هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • 16گیگابایت حافظه
 • 8 هسته تعداد هسته
 • فوری زمان تحویل