میزبانی حرفه ای وب سایت شما

با ضمانت صددر صد آپ تایم

HS1

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند20گیگابایت
رم اختصاصی 512 مگابایت
حداکثر رم سرور 64 گیگابایت
پردازنده 1 هسته
پردازش همزمان 20

HS2

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند30 گیگابایت
رم اختصاصی 2 گیگابایت
حداکثر رم سرور 64 گیگابایت
پردازنده 1 هسته
پردازش همزمان 40

HS3

فضا 10 گیگابایت
پهنای باند 40گیگابایت
رم اختصاصی 4 گیگابایت
حداکثر رم سرور 64 گیگابایت
پردازنده 2 هسته
پردازش همزمان 60

HS4

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
رم اختصاصی 8 گیگابایت
حداکثر رم سرور 64 گیگابایت
پردازنده 4 هسته
پردازش همزمان 80