ارائه نمایندگی هاست حرفه ای و لینوکس

ارائه 20 درصد تخفیف در صورت خرید سالانه

X10

میزان فضا 10گیگابایت
میزان پهنای باند نامحدود
امکانات ایمیل و دیتابیس نامحدود
امکان OverSelling

X20

میزان فضا 20گیگابایت
میزان پهنای باند نامحدود
امکانات ایمیل و دیتابیس نامحدود
امکان OverSelling

X50

میزان فضا 50گیگابایت
میزان پهنای باند نامحدود
امکانات ایمیل و دیتابیس نامحدود
امکان OverSelling